Adolygiad teiars 2017 gan Auto Express

Mae B&K wastad yn chwilio am wasanaeth a chynnyrch gwerthfawr i’n cwsmeriaid a thrwy ein cysylltiad gyda Kumho , rydym yn gallu cynnig teiars o safon am brisiau cystadleuol tu hwnt

Mae hyn yn amlwg wrth gysidro’r adolygiad teiars moduron 2017 sydd newydd ei gyhoeddi  gan  autoexpress.co.uk  Yma, mae teiars Kumho yn amlwg yn perfformio’n dda, yn enwedig ar lonydd gwlyb – corneli yn wych ( 1af) ac yn brecio’n dda  (3ydd) – yr union gysur mae pawb angen tra da ni’n gwynebu tywydd  y gaeaf o’n blaenau

Mae teiars Kumho yn perfformio’n dda hefyd ar ochr distawrwydd tu mewn i’r modur; ond yn enwedig, mae’r cwmni yn flaenllaw wrth gymharu prisiau. Ar sail y perthynas uniongyrchol gyda’r cwmni, mae B&K yn gallu creu cynnigion cystadleuol iawn i’n cwsmeriaid, ar deiars o safon uchel

Galwch mewn i B&K am brisiau i newid eich teiars,  neu ffoniwch ni ar  01286 675557

Cadwch yn saff ar y lôn!