Padiau brecs am ddim dros fywyd eich modur!

Mae B& K yn falch o gyhoeddi aelodaeth o Servicesure, rhwydwaith o fodurdai anninbynol ac o safon drwy’r DU , sy’n galluogi ni gadarnhau prisiau cystadleuol i’n cwsmeriaid a chynnig cysur drwy ei  ‘National Warranty Scheme’, sy’n cynnig gwarant am 12mis ( neu 12,000 o fillitiroedd)  ar bartiau a llafur i bartiau sydd wedi eu prynu drwy’r  dosbarthwyr Parts Alliance

Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw cysur meddwl i’n cwsmeriaid ac ar sail hyn, drwy ein cysylltiad gyda Servicesure, rydym yn gallu cynnig padiau brêcs am ddim drwy gydol bywyd eich modur. Galwch mewn am sgwrs gyda Kevin neu Paul am delerau ac amodau llawn, ond yn fras, hyn yw’r broses:

Mae’r cwsmer yn talu am ddarnau newydd i’r system brêcs e.e.padiau, disciau ac esgidiau

Pan fydd angen, bydd B&K wedyn yn cyflenwi a ffitio set newydd o badiau ac esgidiau yn rhad ac am ddim

Does dim angen i chi wasanaethu eich modur pob blywddyn i gadw mewn i’r gytundeb, ond mae’n ofynnol arnoch i gadw eich modur mewn cyflwr da

Dewch atom am sgwrs , mae’r cynnig yma yn parhau drwy gydol yr amser da chi’n berchen ar y modur cofrestredig