Gwyliau Hapus!

Da ni’n byw a bod mewn ardal sy’n denu twristiaid ac mae’n anhygoel i ni weld nifer o ymwelwyr yn dod i’n gweld yma yn B&K gyda phroblemau gyda’u moduron, heb gymryd amser byr i baratoi cyn dychwelyd ar ei siwrnai hir

Beth ddylid pawb ei wneud i baratoi cyn teithio?

Edrych ar y teiars. Oes ‘na ddigon o droediad ar bob teiar? Beth am graciau neu chwyddau? Digon o aer ym mhob teiar? Defnyddiwch medrydd gwasgedd i gadarnhau

Gwirio lefelau olew a dwr. Da ni’n gweld nifer o enghreifftiau lle mae’ r car yn gorboethi. Gwaith dau funud i arbed oriau o ddisgwyl mewn garej,  yn lle gorfedd ar lan y môr!!!

Beth am gyflwr  y sychwyr sgrin gwynt? Mae hi yn glawio yng Nghymru weithiau, felly mae’n talu cael sychwyr mewn cyflwr da i ddreifio’n saff ( a mwynhau’r golygfeydd!)

Beth yw cyflwr system aerdymheru yn y car? Does dim byd gwaeth na mynd ar siwrne hir a’r system ddim yn gweithio – yn enwedig pan mae’r  tywydd mor boeth ac agor ffenestri ddim digon i wneud llawer o wahaniaeth

Y neges i’n cwsmeriaid felly ydi treulio amser byr i wirio’r car cyn mynd ar siwrne hir , neu hudnod y daith i’r maes awyr

Gwaith syml a sydyn i gadw chi ar  y lon ar eich gwyliau. Ond os da chi angen mwy o sicrwydd,cofiwch alw draw i B&K cyn mynd

Gyda phob dymuniad da am wyliau hapus!