Cystadleuaeth Mis Medi

Am bob £40 o wariant gyda ni yn B&K, mae ein cwsmeriaid yn cael eu cofrestru i gystadleuaeth am wobr o becyn 12 darn gan TopTech, i’ch helpu mewn argyfwng ar fin y ffordd. Gyda diolch i Euro Car Parts

Fe fyddwn yn cyhoeddi enw’r enillydd ar ddiwedd mis Medi

 

Pob lwc!