Mae’n lleoliad ar y ffordd allan o’r dre, ar lon A487 i Bwllheli, yn agos i Tesco a chyferbyn a McDonalds. Hawdd ffendio ni ac i gerdded lawr i ganol dre!

Galwch mewn! Fe wnawn i bopeth bosib i’ch helpu

Liciwch ni ar Facebook 

Dilynwch ni ar Twitter @BandKWilliams

Garej a’r Swyddfa

Garej B & K Williams, Lon Parc, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2HP

Ffôn
01286 675557

E-bost
info at bandkwilliams.co.uk