• Nadolig Llawen!

  Darllen mwy

 • Servicesure 2023 Awards ceremony

  We were delighted to be invited to the Servicesure award ceremony in October. competing against some of the best garages in Wales, B&K Williams was awarded the top 3 finalists of 2023. the venue was absolutely wonderful thank you to Servicesure for inviting us.

  Darllen mwy

 • Padiau brecs am ddim dros fywyd eich modur!

  Mae B& K yn falch o gyhoeddi aelodaeth o Servicesure, rhwydwaith o fodurdai anninbynol ac o safon drwy’r DU , sy’n galluogi ni gadarnhau prisiau cystadleuol i’n cwsmeriaid a chynnig cysur drwy ei  ‘National Warranty Scheme’, sy’n cynnig gwarant am 12mis ( neu 12,000 o fillitiroedd)  ar bartiau a llafur i bartiau sydd wedi eu […]

  Darllen mwy

 • Cymerwch ofal o’ch teiars

  Mae cymryd golwg reolaidd ar eich teiars yn hanfodol, o safbwyntiau diogelwch a chynildeb. Ac mae hyn yn hawdd i’w wneud : Pwysedd aer yn y teiars  Gyda chostau tanwydd yn codi ac yn debygol o godi ymhellach, mae cadw gofal ar bwysedd aer yn holl bwysig i wneud yn siŵr bod yr ‘mpg’ ar ei […]

  Darllen mwy

 • Fe allwn wasanaethu eich modur newydd

  Dim cynnwys

  Darllen mwy

 • Cyngor moduru trwy’r gaeaf

  Dim cynnwys

  Darllen mwy

 • Gwobr Mis Tachwedd

  Am bob £40 mae ein cwsmeriaid yn gwario gyda B&K drwy mis Tachwedd 2019, mae ganddynt siawns o ennill y wobr gwych yma, sef basged gaeaf yn cynnwys: Cit cymorth cyntaf Cit moduro gaeaf Cit i drwsio teiar mewn argyfwng ……..a cap i gadw chi’n gynnes!!! Pob hwyl!

  Darllen mwy

 • Gwobr mis Hydref

  Am bob £40 mae ein cwsmeriaid yn gwario gyda B&K drwy mis Hydref 2019, mae ganddynt siawns o ennill y wobr gwych yma, sef sgriwdreifer clicied a set yn cynnwys 31 o ebillion gan Wurth,  gyda gwerth dros £75 Pob hwyl!

  Darllen mwy

 • Cystadleuaeth Mis Medi

  Am bob £40 o wariant gyda ni yn B&K, mae ein cwsmeriaid yn cael eu cofrestru i gystadleuaeth am wobr o becyn 12 darn gan TopTech, i’ch helpu mewn argyfwng ar fin y ffordd. Gyda diolch i Euro Car Parts Fe fyddwn yn cyhoeddi enw’r enillydd ar ddiwedd mis Medi   Pob lwc!

  Darllen mwy

 • Gwyliau Hapus!

  Da ni’n byw a bod mewn ardal sy’n denu twristiaid ac mae’n anhygoel i ni weld nifer o ymwelwyr yn dod i’n gweld yma yn B&K gyda phroblemau gyda’u moduron, heb gymryd amser byr i baratoi cyn dychwelyd ar ei siwrnai hir Beth ddylid pawb ei wneud i baratoi cyn teithio? Edrych ar y teiars. […]

  Darllen mwy

 • Carafannau, faniau gwersylla a trelars …

  Mae’n amser o’r flwyddyn pan fydd yr holl drelars, carafannau a faniau gwersylla sydd wedi eu cadw dros fisoedd y Gaeaf yn gweld golau dydd ar ein lonydd. Dychmygwch chi pe baech wedi sefyll mewn un lle dros y Gaeaf!  Mae’n debyg y byddech yn stiff ac yn atafaelu – dyma sydd yn digwydd i’r […]

  Darllen mwy

 • Adolygiad teiars 2017 gan Auto Express

  Mae B&K wastad yn chwilio am wasanaeth a chynnyrch gwerthfawr i’n cwsmeriaid a thrwy ein cysylltiad gyda Kumho , rydym yn gallu cynnig teiars o safon am brisiau cystadleuol tu hwnt Mae hyn yn amlwg wrth gysidro’r adolygiad teiars moduron 2017 sydd newydd ei gyhoeddi  gan  autoexpress.co.uk  Yma, mae teiars Kumho yn amlwg yn perfformio’n […]

  Darllen mwy