Carafannau, faniau gwersylla a trelars …

Mae’n amser o’r flwyddyn pan fydd yr holl drelars, carafannau a faniau gwersylla sydd wedi eu cadw dros fisoedd y Gaeaf yn gweld golau dydd ar ein lonydd.

Dychmygwch chi pe baech wedi sefyll mewn un lle dros y Gaeaf!  Mae’n debyg y byddech yn stiff ac yn atafaelu – dyma sydd yn digwydd i’r cerbydau yma.

Un o’r gwasanaethau ar gynnig yn Garej B & K Williams yw cynnal gwasanaeth blynyddol ar y cerbydau i dynnu’r straen oddi ar y dreifar!

Cysylltwch â ni i fod yn ddiogel gan wybod bod eich carafan, fan gwersylla neu drelar mewn dwylo galluog.

01286 675557