EV – Cerbydau Electrig

Croeso i EV Gogledd Cymru,

Mae EV Gogledd Cymru yn gwahodd perchnogion EV preifat a busnes i ddefnyddio ein gwasanaeth o ansawdd uchel. Mae ein gweithdy annibynnol wedi gwneud newidiadau i gefnogi gwaith ar bob cerbyd EV a Hybrid.

Mae staff cymwysedig EV yn sicrhau bod yr holl waith yn cael ei wneud yn gywir, yn ddiogel ac i safon uchel iawn. Rydym yn defnyddio offer arbenigol i wneud yr holl wasanaethu ac atgyweirio ar gyfer pob EV.

Ymwelwch â ni i gael yr holl anghenion gwasanaethu ac atgyweirio EV. Ffoniwch 01286 675557.